Kontakt

Adresa
KON - RAD spol. s r.o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
GPS súradnice:
48° 11′ 16,9″ N
17° 11′ 46,65″ E
Tel.:
02/ 48 210 200
Fax:
02/ 48 210 210

Tel.: 02/ 32 333 000 – 010

Nasledovné údaje sú v súlade s výpisom z Obchodného registra a môžu byť použité na účely vystavenia zmluvy, faktúr resp. ako poštová adresa spoločnosti. V prípade vystavenia zmluvy, uvádzajte len jedného z konateľov, sú oprávnení konať samostatne.

Názov:
KON - RAD spol. s r. o.
Sídlo:
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
Konatelia:
Ing. Pavol Konštiak, PhD.
Ing. Viera Konštiaková
IČO:
00 684 104
DIČ:
2020301195
IČ DPH:
SK2020301195
IBAN:
SK74 1100 0000 0026 2400 0104
SWIFT (BIC):
TATRSKBX

Povolenie na distribúciu liehu:520031000028

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 98/B

Tatrabanka, a.s., č.ú.: 2624000104/1100