BUDIŠ voda minerálna jemne perlivá

Katalógové číslo: 15321
EAN: 8588000524808
Balenie: 1.5 l
Ks. v balení: 1/6
Na sklade   >500

Bližší popis:
Prírodná minerálna voda , vysoko mineralizovaná , hydrogenuhličitanovo- síranová , sodno-vápenatá , so zvýšeným obsahom hydrogenuhličitanov , síranov , vápnika a kyseliny kremičitej . 
Minerálna voda priaznivo pôsobí na činnosť obličiek, tráviaci a dýchací systém. Nahrádza nedostatok minerálov a vhodne dopĺňa dennú potrebu vápnika. Je určená na dodržiavanie pitného režimu, je vhodná na miešanie s ovocnými šťavami. 

Zákonný názov potraviny:
Prírodná minerálna voda s čiastočne odstráneným oxidom uhličitým 
Zoznam zložiek (v zostupnom poradí):
Minerálna voda : Katióny (mg/100ml) Ca2+ 13,6; Mg2+ 4,6; Na+ 36,8; K+ 3,9; NH4+ 0,02;  Anióny (mg/100ml) HCO3- 117,2; SO42- 34,4; Cl- 1,9; F- 0,2; NO3- 0,04; NO2- < 0,001; celkové množstvo rozpustených látok 161 mg/100 ml. Oxid uhličitý. 
Alergény:
N 
Výživové údaje/jednotka:
Výživové hodnoty
	Rozbor dňa 25.2 2013, INEGEO - ENVILAB, s.r.o., Žilina
Katióny (mg/l)	
NH4	0,22
Ca2 	164
Na 	363
K	39
Mg2 	43,3
Anióny (mg/l)	
HCO3 	1263
SO42	353
Cl	21,3
F	2,35
NO3	<1
NO2	<0,01
Celkové množstvo rozpustených látok: 1666 mg/l	
Sýtené CO2 max. 2 g/l	 
Podmienky skladovania, zvláštne podmienky uchovávania alebo podmienky použitia:
Chrániť pred priamym slnečným žiarením. 
Krajina pôvodu alebo miesto pôvodu:
Slovensko 
Meno alebo obchodný názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku:
Slovenské pramene a žriedla, a.s.,
Budiš
038 23 Dubové 
Návod na použitie:
Prírodná minerálna voda obsahuje viac ako 1,5 mg/l fluoridov a nie je vhodná na pravidelnú konzumáciu pre dojčatá a deti do 7 rokov. 
Skutočný obsah alkoholu:
0 %