MITICKÁ voda minerálna perlivá

Katalógové číslo: 23830
EAN: 8586007291501
Balenie: 1.5 l
Ks. v balení: 1/6
Na sklade   >250

Popis
Voda upravovaná oddeľovaním oxidovaných nestabilných zložiek. Bohatá na minerálne soli. Obsahuje horčík, vápnik, hydrogénuhličitany. Množstvo celkových rozpustených látok: 1538,00 mg.l-1. Sýtená CO2 na max. 4,20 g.l-1. 

Zákonný názov potraviny:
Mitická perlivá 
Alergény:
neuvádza sa 
Výživové údaje/jednotka:
Anióny 	mg.l-1 	Katióny 	mg.l-1
HCO3- 	1 126 	Ca2+ 	244,00
SO42- 	25,10 	Mg2+ 	78,00
Cl- 	22,20 	Na+ 	22,70
NO2- 	<0,05 	K+ 	1,60
NO3- 	4,61 	Mn2+ 	0,097
F- 	0,053 	NH4+ 	<0,05 
Hmotnosť výrobku/hmotnosť pevného podielu:
1500g 
Podmienky skladovania, zvláštne podmienky uchovávania alebo podmienky použitia:
skladovať v čistých, dobre vetraných skladoch bez priameho slnečného žiarenia 
Meno alebo obchodný názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku:
Trenčianske minerálne vody, a.s., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava 
Návod na použitie:
neuvádza sa 
Skutočný obsah alkoholu:
nie %