MITICKÁ voda minerálna tichá

Katalógové číslo: 23833
EAN: 8586007291013
Balenie: 0.5 l
Ks. v balení: 1/12
Na sklade   >500

Popis
Voda upravovaná oddeľovaním oxidovaných nestabilných zložiek. Bohatá na minerálne soli. Obsahuje horčík, vápnik, hydrogénuhličitany. Množstvo celkových rozpustených látok: 1538,00 mg.l-1. Obsah prírodného CO2 max 2,25 g.l-1 

Zákonný názov potraviny:
Mitická tichá 
Výživové údaje/jednotka:
Anióny 	mg.l-1 	Katióny 	mg.l-1
HCO3- 	1 173 	Ca2+ 	253,00
SO42- 	24,70 	Mg2+ 	80,00
Cl- 	21,30 	Na+ 	24,30
NO2- 	<0,05 	K+ 	2,10
NO3- 	4,02 	Mn2+ 	0,11
F- 	0,085 	NH4+ 	<0,02 
Hmotnosť výrobku/hmotnosť pevného podielu:
500g 
Podmienky skladovania, zvláštne podmienky uchovávania alebo podmienky použitia:
Skladovať v čistých, dobre vertaných skladoch bez priameho slnečného žiarenia 
Krajina pôvodu alebo miesto pôvodu:
Slovensko 
Meno alebo obchodný názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku:
Trenčianske minerálne vody, a.s., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava 
Návod na použitie:
neuvádza sa