MITICKÁ voda minerálna jemne perlivá

Katalógové číslo: 47953
EAN: 8586007291402
Balenie: 1.5 l
Ks. v balení: 1/6
Na sklade   >500

Popis
Voda upravovaná oddeľovaním oxidovaných nestabilných zložiek. Bohatá na minerálne soli. Obsahuje horčík, vápnik, hydrogénuhličitany. Množstvo celkových rozpustených látok:
1538,00 mg.l-1. Sýtená CO2 na max 2,80 g.l-1 

Zákonný názov potraviny:
Mitická jemne perlivá 
Výživové údaje/jednotka:
Anióny 	mg.l-1 	Katióny 	mg.l-1
HCO3- 	1 138 	Ca2+ 	249,00
SO42- 	21,70 	Mg2+ 	78,00
Cl- 	27,30 	Na+ 	21,30
NO2- 	<0,05 	K+ 	1,80
NO3- 	4,42 	Mn2+ 	0,096
F- 	0,059 	NH4+ 	<0,05 
Hmotnosť výrobku/hmotnosť pevného podielu:
1500g 
Podmienky skladovania, zvláštne podmienky uchovávania alebo podmienky použitia:
Skladovať v čistých, dobre vetraných skladoch bez priameho slnečného žiarenia 
Krajina pôvodu alebo miesto pôvodu:
Slovensko 
Meno alebo obchodný názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku:
Trenčianske minerálne vody, a.s., Ceste na Senec 2/A, 821 04 Bratislava 
Návod na použitie:
neuvádza sa