Sliepka polená, hlboko zmrazená

Katalógové číslo: 81003
EAN: 281661
Balenie: 1000 g
Ks. v balení: 1/1

Na sklade     >50

Bližší popis:
HYDINA - TRIEDA KVALITY A. Zmrazené dňa: viď informácie na etikete
Minimálna trvanlivosť pri teplote - 18 °C alebo nižšej do: viď informácie na etikete. Chov v: viď informácie na etikete. Porážka v: viď informácie na etikete. 

Podmienky skladovania, zvláštne podmienky uchovávania alebo podmienky použitia:
Skladujte pri teplote - 18 °C alebo nižšej. Uchovanie u spotrebiteľa:
- 6 °C 1 týždeň
- 12 °C 3 mesiace
- 18 °C viď dátum minimálnej trvanlivosti 
Meno alebo obchodný názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku:
Animalco a.s., Na Kocínce 1, 160 41 Praha 6, Česká republika 
Návod na použitie:
Po rozmrazení znovu nezmrazujte.