Bravčové mäso - krkovička bez kosti, IVP, mrazené

Katalógové číslo: 81036
EAN: 5119
Balenie: 4500 g
Ks. v balení: 1/1

Na sklade     >10

Bližší popis:
Výsekové mäso hlboko zmrazené. Zmrazené: viď orig.etiketa ,,production date,,. Minimálna trvanlivosť pri teplote -18°C a nižšej do konca: viď etiketa. Aktuálna čistá hmotnosť: viď originál etiketa ,,net weight,,
Chované v: viď etiketa. Zabité v : viď etiketa. Krajina pôvodu: viď etiketa. Reg.číslo závodu: viď originál etiketa ovál. 
 

Podmienky skladovania, zvláštne podmienky uchovávania alebo podmienky použitia:
Skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Uchovanie u spotrebiteľa: -18°C - viď minimálna
trvanlivosť, -12°C - 1 mesiac, -8°C - 1 týždeň. 
Meno alebo obchodný názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku:
Animalco a.s., Na Kocínce 1, 160 41 Praha 6, Česká republika 
Návod na použitie:
Po rozmrazení znovu nezmrazujte.